Jeg har endelig fått sensur på min siste eksamen ved HiB. Det markerer enden på 4 år med studier og starten på en karriere som førskolelærer. Jeg markerer det med husvask og bleieskift siden jeg er i pappaperm. 🙂