Tumyr illustrasjon & design

Tumyr illustrasjon & design startet opp i mai 2014. Dette er et enmannsforetak med fokus på illustrasjon, design og kursvirksomhet. Jeg har den siste tiden gitt ut bøker og arbeidet opp mot større og mindre kunder. Arbeidsoppgavene har variert mellom portrettoppdrag, til utforming av grafiske elementer, logoer og nettsider. Jeg har flere bøker foran meg som skal illustreres og jeg ser fram til å holde kurs utover høsten.

På denne siden vil jeg legge ut noe av det jeg lager som en digital portfolio.